Neuronus IBRO Neuroscience Forum

Sponsors

CoB

Partners, Sponsors & Funders of previous edition

Honorary Patronage

Uniwersytet Jagielloński Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk Bratniak SKN SIGN FNP Fundacja M. Nencki Impact IFMSA Poland Innovative Elmiko Brain Products Neuro Device Instytut Fotonowy

Media Patrons

Fundacja Tygiel Kopalnia Wiedzy Neuropsychologia.org PulsUM Fundacja Mózg! Mała Psychologia Charaktery Neuroaktywacja Dziennik Naukowy Neuro Expert